JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2023 : Detalji Kongresa
PočetnaStručne informacijeDetalji kongresa
Opšte informacije:

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2023, održaće se u periodu od 27. do 30. septembra 2023. godine, u Kongresnom centru hotela Zepter u Vrnjačkој Banji.
Zajedno sa Udruženjem nefrologa Srbije biće organizovan i „Predkongresni seminar“, koji će se održati 27-28. septembra 2023. godine, takođe u Kongresnom centru hotela Zepter.

Program predkongresnog seminara Bubreg u reumatskim bolestima akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni seminar I kategorije, evidencioni broj A-1-1651/23 sa:
 • 12 bodova za predavače,
 • 6 bodova za slušaoce.
Program Kongresa je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem, evidencioni broj A-1-1652/23 sa:
 • 13 bodova za predavače,
 • 11 bodova za usmene prezentacije,
 • 9 bodova za poster prezentacije radova i
 • 8 bodova za slušaoce Kongresa.
Predkongresni seminar Psorijazni artritis od patogeneze do terapije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Ostali nacionalni seminari, evidencioni broj A-1-1501/22 sa:
 • 8 bodova za predavače,
 • 4 bodova za slušaoce Seminara.
Registracija samo za predkongresni seminar 27-28 septembar 2023. godine:

Kotizacija za učesnike koji će pratiti samo predkongresni seminara iznosi 75 eura u dinarskoj protivvrednosti + PDV.
Plaćena kotizacija omogućava praćenje programa seminara, svih sadržaja predviđenih programom i sertifikat u zavisnosti od angažovanja (predavač, pasivno učešće). Pristup predavanjima i drugim sadržajima biće moguć samo uz obaveznu prijavu, plaćenu kotizaciju i registraciju. Svi učesnici treba da se prijave isključivo preko sajta Udruženja reumatologa Srbije.
Registracija za Kongres 27-30. septembar 2023. godine:

Kotizacija za učesnike sva četiri dana kongresa, iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti. Plaćena kotizacija omogućava praćenje predkongresnog seminara, svih ostalih sadržaja kongresa, kongresni materijal, sertifikate o prisustvu ili aktivnom učešću u zavisnosti od angažovanja na kongresu (predavač po pozivu, usmeno saopštenje, poster prezentacija, pasivno učešće)..
Plaćena kotizacija omogućava praćenje programa seminara, svih sadržaja predviđenih programom i sertifikat u zavisnosti od angažovanja (predavač, pasivno učešće). Pristup predavanjima i drugim sadržajima biće moguć samo uz obaveznu prijavu, plaćenu kotizaciju i registraciju. Svi učesnici treba da se prijave isključivo preko sajta Udruženja reumatologa Srbije.
Stručni rad Kongresa:
Program Kongresa:
 • Predkongresni seminar: u organizaciji Udruženja nefrologa Srbije i Udruženje reumatologa Srbije
 • Zajednička sesija UReS/ORS
 • Plenarna predavanja po pozivu
 • Usmena saopštenja originalnih radova
 • Poster prezentacije originalnih radova i prikaza bolesnika
 • Dve interaktivne sesije
 • Sesija: Zanimljivi slučajevi iz prakse
 • Zajednička sesija Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije

Svi učesnici predkongresnog seminara i Kongresa, posle popunjenog evaluacionog lista, dobiće odgovarajuće uverenje (sertifikat) sa adekvatnim brojem bodova na svoje e-mail adrese, koje su ostavili prilikom on-line prijave, odnosno registracije putem sajta.

Početak stručnog rada Kongresa predviđen je u sredu, 27.09.2023 godine u 15:00 h, sa predkongresnim seminarom koji se završava u četvrtak, 28.09.2023. godine u 14:00 časova.

Program Kongresa se nastavlja sa predavanjima po pozivu u četvrtak, 28.09.2023. godine u 15:00 h, a završava se u subotu, 30.09.2023 godine u 14.30 h.

Usmena saopštenja:

Sesija: Usmena saopštenja (US 01-US 08) predviđena je u petak, 29.09.2023. godine u periodu 11:45-13:05 h.

Sesija: Zanimljivi slučajevi iz prakse (US 9-US 13) predviđena je u subotu 30.09.2023. godine u periodu 13:45-14:30 h.

Vreme izdvojeno za usmene prezentacije je 7 minuta izlaganje + 3 minuta diskusija. Prezentacija pripremljena u PowerPoint formatu 16:9 predaje se tehničkom organizatoru tokom Kongresa a najmanje sat vremena pre početka sesije.

Molimo sve učesnike da se strogo pridržavaju predviđenog vremena za usmena saopšenja.

Poster sesija:

U petak, 29.09.2023. godine u periodu 15:00–16:00 časova predviđeno je izlaganje i diskusija radova prikazanih na posterima.

Slajd poster prezentacije pripremiti u PowerPoint formatu 16:9 i predati tehničkom organizatoru prvog dana Kongresa. Sve poster prezentacije (P01-P12) biće dostupne za razgledanje sve vreme Kongresa i biće štampane u Zborniku radova Kongresa.
Vreme izlaganja postera je 3 minuta + 2 minuta diskusija.
Molimo sve učesnike da se strogo pridržavaju predviđenog vremena.
Nagrade
Tokom Kongresa dodeliće se sledeće nagrade:
 • Za najbolje usmeno saopštenje originalnog rada;
 • Za najbolju poster prezentaciju originalnog rada;
 • Za najveći naučni i stručni doprinos između dva kongresa za mladog istraživača (do 40 godina starosti);
 • Za najveći naučni i stručni doprionos između dva kongresa za reumatologe starije od 40 godina;
 • Plaketa za životno delo istaknutom reumatologu koji je otišao u penziju.
Molimo sve članove Udruženja reumatologa koji imaju uslov da mogu konkurisati za dodelu Nagrade za najveći naučni i stručni doprinos između dva kongresa za mladog istraživača do 40 godine i za reumatologe starije od 40 godina da prilože svoje prijave putem maila: ures@ures.org.rs ili lično do završetka kongresnih aktivnosti prvog dana Kongresa, 27.09.2023 godine.