JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2023 : Informacije Za Sponzore
PočetnaInformacije za sponzore

Poštovani,
Pozivamo Vas da učestvujete na Godišnjem kongresu reumatologa koji će se održati u hotelu Zepter, u Vrnjačkој Banji od 27. do 30. septembra 2023. godine. Ukoliko planirate aktivno učešće u pratećem sadržaju kongresa (iznajmljeni termin za simpozijum ili predavanje) molimo Vas da Organizacionom odboru kongresa dostavite planirane teme i predavače.

Ovlašćeni tehnički organizator kongresa je MONDORAMA doo Niš.

Prijava svih učesnika na kongresu lekara i farmaceutskih predstavnika biće moguća jedno popunjavanjem formulara za registraciju na sajtu.

Sponzorski paketi:


Zlatni sponzorski paket:

 • Dva termina za iznajmljeni termin za simpozijum u trajanju od po 45 min (simpozijum)
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 10 m2
 • 3 reklamna mesta u Zborniku radova
 • Troškovi organizacije obroka za sve učesnike kongresa
 • Troškovi izrade kongresnih torbi za sve učesnike kongresa
 • Troškove izrade trakica za ID kartice za sve učesnike kongresa


Srebrni sponzorski paket:

 • Jedan iznajmljeni termin za simpozijum u trajanju od 45 min (simpozijum)
 • Sponzorisano predavanje u trajanju od 20 min
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 8 m2
 • 2 reklamna mesta u Zborniku radova kongresa
 • Troškovi rganizacije obroka za sve učesnike kongresa


Bronzani sponzorski paket:

 • Iznajmljeni termin za simpozijum u trajanju od 45 min (simpozijum)
 • Tehnička i logistička podrška organizacije simpozijuma
 • Izložbeni prostor veličine 6 m2
 • 1 reklamno mesto u Zborniku radova
 • Deo troškova organizacije obroka za sve učesnike kongresa

Pored sponzorskih paketa u ponudi je:


Iznajmljivanje termina za:

 • Sponzorisano predavanje u trajanju od 20 min


Iznajmljivanje izložbenog prostora:

 • Veličine 4 m2 (2m x 2m)
 • Veličine 6 m2 (3m x 2m)


Oglašavanje u štampanom materijalu:

 • Oglas u Zborniku radova kongresa
Molimo ukoliko donosite svoj montažni štand da ispoštujete dimenzije zakupljenog prostora.
Prednost izbora pozicije ima Generalni sponzor.
Ostali biraju poziciju po izvršenoj uplati, kada će od Izvršnog organizatora dobiti pregled slobodnih pozicija