JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2023 : Kontakt
PočetnaKontakt
Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju
Resavska 69, 11000 Beograd

+381 (0)64 88 33 022
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Doc. dr Predrag Ostojić
Predsednik udruženja
Udruženje obolelih od
reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević
+381 (0)61 2220 600
+381 (0)60 3344 691
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Licenca: OTP 140/2021, kategorija licence A od 27.10.2021.
Ugovoru o Garanciji putovanja broj 048/2022 od 11.10.2022. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, broj bankarske garancije G-0042802001471, datum izdavanja garancije 10.10.2022. RBA Banka AD Novi Sad.
Žiro računi za uplate u rsd:
160-192671-86 Banca Intesa 170-2620-11 UniCredit Banca 265-3300310033426-30 Raiffeisen Banka
Bankarske instrukcije za uplate u EUR:
57A:SWIFTCODE: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
59: IBAN:RS35160005010007104251, MONDORAMA DOO NIS, TC DUŠANOV BAZAR LOK.216, NIŠ-MEDIANA REPUBLIC SERBIA