JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2023 : Kontakt
PočetnaKontakt
Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju
Resavska 69, 11000 Beograd

+381 (0)64 88 33 022
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Doc. dr Predrag Ostojić
Predsednik udruženja
Udruženje obolelih od
reumatskih bolesti Srbije
Prim. dr Mirjana Lapčević
+381 (0)61 2220 600
+381 (0)60 3344 691
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Licenca: OTP505/2020, kategorija A10 od 17.02.2020.
Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0110/2020 od 10.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 30000005281, datum izdavanja garancije 10.01.2020. godine, koja važi od 01.01.2020. do 01.10.2020. akcionarskog društva za osiguranje "Milenijum osiguranje".
Žiro računi za uplate u rsd:
160-192671-86 Banca Intesa 170-2620-11 UniCredit Banca 265-4020310000058-19 Raiffeisen Banka 325-9500900023323-65 OTP banka
Bankarske instrukcije za uplate u EUR:
57A:SWIFTCODE: DBDBRSBG, BANCA INTESA AD, BEOGRAD, MILENTIJA POPOVICA 7B, BEOGRAD, REPUBLIKA SRBIJA
59: IBAN:RS35160005010007104251, MONDORAMA DOO NIS, TC DUŠANOV BAZAR LOK.216, NIŠ-MEDIANA REPUBLIC SERBIA