JavaScript must be enabled! Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2023

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije [UReS] i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije [ORS] 2023

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2023, održaće se u periodu od 27. do 30. septembra 2023. godine, u hotelu Zepter, u Vrnjačkој Banji.
Program Kongresa je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem, evidencioni broj A-1-1652/23 sa:
  • 13 bodova za predavače,
  • 11 bodova za usmene prezentacije,
  • 9 bodova za poster prezentacije radova i
  • 8 bodova za slušaoce Kongresa.

Predkongresni seminar se održava u organizaciji Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja nefrologa Srbije i akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni seminar I kategorije evidencioni broj: A-1651/23 sa:

  • 12 bodova za predavače,
  • 6 bodova za slušaoce.

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa. Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije.

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Resavska 69,
Sime Igumanova 2-4, 11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Doc. dr Predrag Ostojić
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Mirjana Veselinović
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa)
MONDORAMA doo Niš
E-mail: office@mondorama.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponzor kongresa
Medica Linea Pharm d.o.o.
Strahinjića Bana 10, 11000 Beograd
E-mail: office@medicalineapharm.rs
Website: medicalineapharm.rs


KONGRES
Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije
i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2023,
biće održan od 27. do 30. septembra 2023.
u hotelu Zepter, u Vrnjačkој Banji

PLAĆANJE
Uplatu možete izvršiti preko agencije
MONDORAMA doo Niš,
TC Dušanov Bazar Lokal 216,
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.