JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2023 : Počasni Odbor

Članovi:

Prof. dr Radoje B. Čolović
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Ljubica Đukanović
predsednik Medicinske akademije SLD-a
Prof. dr Pavle Milenković
počasni predsednik Medicinske akademije SLD-a
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Aleksandar Dimić
Prof. dr Branislava Glišić
Prof. dr Slavko Krstić
Prof. dr Zorica Marković
Prof. dr Radmila Petrović
Prof. dr Nada Pilipović
Prof. dr Marija Radak-Perović
Prof. dr Aleksandra Stanković
Prof. dr Dušan Stefanović
Prof. dr Roksanda Stojanović
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar